„Akademia Bydgoskiego Rzemiosła- artystyczne spotkania z rzemiosłem, handmad’em i design’em na szlaku TeH2O”

25.06-8.10.2016 Bydgoszcz, ul. Poznańska 12 znajdź nas:

Nasze kreatywne spotkania w ramach Akademii Bydgoskiego Rzemiosła dobiegły końca. Dziękujemy Miastu Bydgoszcz za wsparcie finansowe naszego projektu, bez którego jego realizacja byłaby niemożliwa. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu oraz uczestnikom .Mamy nadzieję, że realizowane przez nas zadanie wzbogaciło wiedzę i rozwinęło umiejętności:) Oby był to tylko początek naszej wspólnej przygody.

 

Katalog podsumowujący w wersji elektronicznej wysyłamy w formie linka z możliwością pobrania- chętnych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: fundacja@12kamienica.pl

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny”Rzemieślnicza Bydgoszcz”

 

Wystawa prac konkursowych znajduje się w kamienicy przy ul.Poznańskiej 12 ( na piętrze- Wyświetlarnia).

 

Nagrodzone prace to:

 

1 miejsce- Sandra Wróblewska „Z drugiej strony”

2 miejsce- Damian Ciepłowski” Makrum”
3 miejsce -Michał Malicki” Fabryka Sklejki”
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział autorom wszystkich nadesłanych prac.

 

 

W ramach atrakcji w PAŹDZIERNIKU zapraszamy na:

 

 • Warsztaty z czerpania papieru- 1.10 godzina 13 -prowadzący Kinga Łaska(ul. Poznańska 12)

 • Zwiedzanie i spotkanie w introligatorni 6.10 godzina 16 (Introligatornia-ul Długa 39)prowadzący Dorota Stobierska

 • Wykład „Historia bydgoskiej grafiki”-6.10 godzina 18( ul.Poznańska 12) prowadzący Barbara Chojnacka

 • Spotkanie w pracowni sitodruku 7.10 godzina 17(Otwarta Pracownia Sitodruku ul. Niedźwiedzia 7)prowadzący Katarzyna Kowalczyk

 • Warsztaty introligatorskie 8.10 godzina 12(ul.Poznańska 12)prowadzący Magdalena Rucińska

 • Warsztaty z sitodruku 10.10 godzina 18(ul.Poznańska 12) prowadzący Katarzyna Kowalczyk

 • Wykład „Historia druku na ziemiach polskich” 12.10 godzina 18(ul.Poznańska 12) prowadzący Franciszek Otto

 • Wystawa prac konkursowych „Rzemieślnicza Bydgoszcz” 26.10 godzina 19(ul.Poznańska 12)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

RZEMIEŚLNICZA BYDGOSZCZ

 

 1. Organizatorzy

Fundacja 12 Kamienica w ramach projektu:” Akademia Bydgoskiego Rzemiosła-artystyczne spotkania z rzemiosłem, handmade’m i design’em na szlaku TeH2O” dofinansowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy

 1. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Konkurs jest konkursem amatorskim w związku z czym udział profesjonalistów nie jest możliwy.

III. Cel konkursu

 1. Budzenie zainteresowań historią rzemiosła w Bydgoszczy.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 3. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni wśród uczestników.

 

 1. Zasady ogólne
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora)
 5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 6. Prace nie będą zwracane.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Fundacj 12 Kamienica oraz w katalogu podsumowującym wydarzenie.
 9. Zasady szczegółowe
 10. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 11. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 12. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 13. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 14. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać do dnia 18 października  2016r na adres:fundacja@12kamienica.pl Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć  osobiście lub drogą pocztową na adres:

GM Architekci

ul.Poznańska 7

85-129 Bydgoszcz
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.12kamienica.pl, następnie zorganizowana zostanie wystawa na której zaprezentowanych zostanie 30 wybranych przez jury prac. Nagrodzone zostaną 3 prace wybrane przez jury.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji
w materiałach reklamowych i publikacjach własnych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:

Zapytania prosimy kierować pod adresem: fundacja@12kamienica.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :

Formularz zgłoszeniowy RZEMIESLNICZA BYDGOSZCZ konkurs fotograficznyFormularz zgłoszeniowy

 

 

 

„Akademia Bydgoskiego Rzemiosła- artystyczne spotkania z rzemiosłem, handmad’em i design’em na szlaku TeH2O”

Termin: 25.06-8.10.2016

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Bydgoskiego Rzemiosła- artystyczne spotkania z rzemiosłem, handmad’em i design’em na szlaku TeH2O”.

W okresie od czerwca do października przygotowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich twórców, amatorów i wielbicieli rzemiosła, handmade’u i design’u.

W programie na CZERWIEC znajdą się:

*Muzealny spacer z przewodnikiem: termin 25.06.2016 od godziny 11. W planie zwiedzania: Spichrze nad Brdą, Zbiory Archeologiczne, Dom Leona Wyczółkowskiego, Galeria Sztuki Nowoczesnej. W przerwie wykład plenerowy: ”Spotkanie na trawie-życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego”

*”RodzInna Niedziela”: termin 26.06.2016 od godziny 12. W planie: kolejna edycja rodzinnego podwórka(gry i animacje dla całej rodziny), wspólne grillowanie, pokaz browarniczy(dla dorosłych).

* Wykład: ”Najznamienitsze dzieła sztuki polskiej w zbiorach muzealnych Bydgoszczy” termin 27.06 godzina 17

 

W programie na LIPIEC:

 

 • Wykład OBIEKTYWNIE-HISTORIA BYDGOSKIEJ FOTOGRAFII: ”Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej” 3 lipca godzina 18, ul. Poznańska 12-wykład poprowadzi Katarzyna Gębarowska
 • Wykład plenerowy: „ Historia Kanału Bydgoskiego” 22 lipca godzina 17 zbiórka pod Muzeum Kanału Bydgoskiego – wykład poprowadzi Tomasz Izajasz
 • Warsztaty fotograficzne- przynieś swój aparat i ciesz się fotografowaniem 23 lipca godzina 12, ul. Poznańska 12- warsztaty poprowadzi Arkadiusz Wojtasiewicz
 • Warsztaty z cyjanotypii 28 lipca godzina 17- warsztaty poprowadzi Katarzyna Gołębiewska

 

 

 

 

Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny, ilość miejsc ograniczona jest w przypadku warsztatów,prosimy o zapisy na adres:fundacja@12kamienica.pl

Zachęcamy również do udziału w konkursie fotograficznym „Rzemieślnicza Bydgoszcz”- szczegóły konkursu już wkrótce!!

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny!

 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„WYSTAWA BYDGOSKIEGO RZEMIOSŁA I HISTORII DRUKU W BYDGOSZCZY” to projekt mający na celu rozwijać wiedzę na temat różnych  dziedzin rzemiosła i ich tradycji w  Bydgoszczy oraz poszerzać znajomość  historii druku w naszym mieście. Główny trzon inicjatywy stanowi wystawa fotograficzna, uzupełnieniem są natomiast wykłady dotyczące wyżej opisanego zakresu tematycznego.

 

Na wystawie zaprezentowanych zostanie dwanaście portretów mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy, którzy od lat związani są z szeroko pojętym rzemiosłem i każdego dnia z pasją wykonują swoją pracę. Fotografuje Arkadiusz Wojtasiewicz, fotoreporter Gazety Wyborczej, który na swoich zdjęciach potrafi nie tylko pięknie zatrzymać chwilę, ale również oddać charakter fotografowanej osoby.

 

Na wernisaż zapraszamy 5 sierpnia o godzinie 18. Wystawę będzie można oglądać do 5 października.

Uzupełnieniem wystawy są wykłady(również odbywające się przy ul.Poznańskiej 12:

15.08 godz 17  wykład „Tajniki technik drukarskich”

16.08 godz 17 wykład „Działalność Dziennika Bydgoskiego”

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Rękoczyny** Vol. 4

PONIEDZIAŁEK 22.06.2015
17.00 – wernisaż prac studentów Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego, wydział Architektury Wnętrz
19.00 – wykład dotyczący historii rzemiosła – Kamil Kusy

WTOREK 23.06.2015
16.00 – wykład dotyczący historii fotografii – Marek Noniewicz
17.00 – warsztaty fotograficzne
17.00 – warsztaty – Cyjanotypia – cz.I
17.30 – „Mój kubek” – warsztaty z malowania ceramiki
18.00 – Baw się żonglowaniem – warsztaty dla dzieci

ŚRODA 24.06.2015
16.00 wykład o zapomnianych technikach graficznych
17.00 warsztaty – Cyjanotypia- cz.II,
17.00 warsztaty z techniki sitodruku cz. I
17.00 warsztaty linorytu
17.00 warsztaty upcyclingu – tworzenie mebli

CZWARTEK 25.06.2015
16.00 wykład dotyczący historii papieru – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
17.00 warsztaty z techniki sitodruku cz.II
17.00 warsztaty introligatorskie
17.00 warsztaty z czerpania papieru, tworzenia papieru z bawełny – grupa I
18.00 warsztaty z czerpania papieru, tworzenia papieru z bawełny – grupa II

PIĄTEK 26.06.2015
15.00 – 20.00 – Rękoczyny – targi rzeczy wyjątkowych – handmade/design/moda
18.00 – koncert Tomka Makowieckiego
19.00 – spektakl teatralny Enigmatic poświęcony Marianowi Rejewskiemu

SOBOTA 27.06.2015
12.00-20.00 Rękoczyny – targi rzeczy wyjątkowych – handmade/design/moda
13.00 – 16.00 – „Portrety z Poznańskiej”
14.00 warsztaty Design w biznesie
16.00 warsztaty Design w biznesie
19.00 koncert zespołu Labai
22.00 projekcja filmu dokumentalnego „Poużywaj sobie. Historia polskiego wzornictwa”

NIEDZIELA 28.06.2015
15.00-20.00 – Cooking Day – wspólny piknik

Serdecznie zapraszamy